whatsapp iletişim

GELİŞTİRİLMİŞ PACS

ByPACS

PACS (picture archiving and communication system) sistemleri radyolojik görüntülerin DICOM formatında görüntü dosyaları şeklinde saklanması, arşivlenmesi, işlenip analiz edilmesi, raporlanması, farklı bir PACS sunucusuna gönderilmesi için kullanılan tüm yazılım ve donanım birimlerinin ortak adıdır.

PACS sistemleri teknolojinin radyoloji ile birleşmesinin en güzel örneklerinden birisidir.

Gelişen görüntüleme yöntemleri sayesinde uzun mesailer, tehlikeli kimyasallar ve karanlık çalışma ortamlarımda verilen Radyoloji hizmeti dijitalleşerek daha hızlı ve güvenilir bir hal almıştır.

PACS sistemimiz iş listesi yönetimi,görüntü taşıma ve arşivleme, raporlama özelliği sayesinde Radyoloji ünitelerinden, hastanede bulunan tüm hekimlere ve hastane ile entegre çalışan tüm sağlık birimlerine ulaşabilmektedir.

Ayrıca PACS sistemimiz sayesinde radyolojik imajlar üzerinde boyut, hacim ve görüntüyü yeniden yapılandırma gibi tanıyı kolaylaştırmada hekimlerimize yardımcı olucak ve bilimsel nitelikli çalışmalarda yapılabilmektedir. HBYS sistemleri ile karşılıklı tam entegrasyon ile çalışan ByPACS sistemimiz radyoloji ünitelerinin vazgeçilmezi olmaktadır.