whatsapp iletişim

GELİŞTİRİLMİŞ TELERADYOLOJİ

ByTeleradyoloji

Teleradyoloji, hastaların radyolojik görüntülerinin yorumlama ve ikinci görüş amacıyla bir yerden başka bir yere internet yoluyla ya da başka yollarla transferidir.Ülkemizde radyoloji uzmanı olmayan ya da eksik olan sağlık kurumları bu hizmete başvurmaktadır.

Bu yenilik ile bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak yapılan tetkikler sistem üzerinden ilgili hekime ulaştırılmakta ve raporlama süreci sağlanabilmektedir. Bu sistem ile birden fazla sağlık merkezine aynı merkezden Radyoloji raporlama hizmeti verilebilmektedir.

Ayrıca Radyoloji alanında uzman hekim sıkıntısının hafifletilmesi, konsültasyon hizmetinin alınabilmesi, hekimler arası bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde Radyoloji yan dal uzmanının değerlendirmesi gerektiğinde Teleradyoloji sistemine başvurulmaktadır.