whatsapp iletişim

SUNDUĞUMUZ ÇÖZÜM ve HİZMETLER

Ürünler & Çözümlerimiz

Sağlıkta Otomasyon ve Telemedicine hizmetlerinin ülkemizde başarıyla uygulanıyor olması firmamızın öncelikli hedefidir.

img

ByPACS

PACS (picture archiving and communication system) sistemleri radyolojik görüntülerin DICOM formatında görüntü dosyaları şeklinde saklanması, arşivlenmesi, işlenip analiz edilmesi, raporlanması, farklı bir PACS sunucusuna gönderilmesi için kullanılan tüm yazılım ve donanım birimlerinin ortak adıdır.

DETAYLI BİLGİ
img

ByTeleradyoloji

Teleradyoloji, hastaların radyolojik görüntülerinin yorumlama ve ikinci görüş amacıyla bir yerden başka bir yere internet yoluyla ya da başka yollarla transferidir.Ülkemizde radyoloji uzmanı olmayan ya da eksik olan sağlık kurumları bu hizmete başvurmaktadır.
 

DETAYLI BİLGİ
img

ByRIMS (YAKINDA)

Radyoloji Bilgi Yönetim Sistemi (RIMS) fiziki olarak hastane dışında kurulan ve sadece radyoloji hizmeti veren kurumlar için tasarlanmış bilgi sistemidir.Bu sistem hasta kayıt,kabul,tıbbi cihaz entegrasyonu(ris),pacs,arşiv ve fatura sistemlerini bünyesinde barındırmaktadır.
 

YAKINDA